Fortsæt til hovedindholdet
Menighedsråd
Samarbejdsaftaler
" "

Samarbejdsaftaler

To eller flere menighedsråd kan i medfør af menighedsrådslovens § 42a indgå aftale om samarbejde om løsning af de opgaver, der finansieres af kirkekassen i medfør af § 2 i lov om folkekirkens økonomi.

Generelt om samarbejdsaftaler

 Vedtægten skal indeholde oplysninger om:

  • hvilke menighedsråd der deltager i samarbejdet
  • hvad samarbejdet vedrører
  • finansieringen af samarbejdet
  • tilsyn
  • vilkår for andre menighedsråds optagelse i samarbejdet
  • afgørelse om uenighed om vedtægtens fortolkning
  • vilkår for ophævelse af samarbejdet og om, hvor vedtægten er offentliggjort
  • hvorfra vedtægten kan rekvireres.

I de tilfælde, hvor samarbejdet vedrører enkeltstående aktiviteter, og hvor den eventuelle fælles udgift afregnes umiddelbart og afholdes forholdsmæssigt af de deltagende menighedsråds kirkekasser, kan menighedsrådene undlade at udarbejde en vedtægt.

Dispensation

Såfremt samarbejdet kræver dispensation fra reglerne i kapitel 1-7 og kapitel 9 i denne lov samt regler i lov om valg til menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi, lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m. skal de nærmere bestemmelser om samarbejdet, herunder om tilsyn, optages i en vedtægt, der skal godkendes af kirkeministeren.

Når en vedtægt er godkendt, bekendtgøres der på Kirkeministeriets hjemmeside på internettet en meddelelse herom. 

Tilskud

Til fremme af samarbejdsprojekter i henhold til dette kapitel kan kirkeministeren yde tilskud af fællesfonden for 1 år ad gangen. De samlede tilskud kan ikke overstige 1 pct. af landskirkeskatten i det år, for hvilket tilskud ydes.

Yderligere information

Der henvises til Bekendtgørelse af lov om menighedsråd (aktuelt nr. 771 af den 24/06/2013): https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152415

Samarbejdsaftaler Favrskov Provsi

2022 - Samarbejdsaftale mellem Lyngå-Skjød-Lerbjerg Menighedsråd og Hadsten Menighedsråd om kirkesanger.

2021 - Samarbejdsaftale mellem Værum og Laurbjerg menighedsråd om arbejdsgraft fra graver ved Værum Menighedsråd

2020 - Samarbejdsaftale mellem Hadsten Menighedsråd og Voldum-Rud Menighedsråd om personregistrering og borgerbetjening 

2019 - Samarbejdsaftale mellem Thorsø Menighedsråd og de bestillende menighedsråd: Vejerslev og Aidt menighedsråd om kirkesanger 

2019 - Samarbejdsaftale mellem Ødum-Hadbjerg menighedsråd, Lyngå-Skjød-Lerbjerg menighedsråd og Hadsten menighedsråd om daglig personaleleder, udvalgte personalegrupper,

2019 - Samarbejdsaftale mellem Hvorslev, Gerning, Vellev og Thorsø m enighedsråd om organist opgaver

2019 - Samarbejdsaftale mellem Thorsø, Aidt og Vejerslev menighedsråd om organist opgaver

2019 - Samarbejdsaftale mellem Thorsø, Aidt og Vejerslev menighedsråd om fælles kirkegårdsdrift

2018 - Samarbejdsaftale mellem Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg menighedsråd om kirke- og kulturmedarbejder

2018 - Samarbejdsaftale mellem Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg menighedsråd om personregistrering og borgerbetjening

2018 - Samarbejdsaftale mellem Hadsten, Nr. Galten, Vissing, Ødum-Hadbjerg og Lyngå-Skjød-Lerbjerg menighedsråd om kommunikation i Hadsten Storpastorat

2018 - Samarbejdsaftale mellem Hadsten, Nr. Galten og Vissing menighedsråd om kirkesangere

2018 - Samarbejdsaftale mellem Hadsten, Nr. Galten og Vissing menighedsråd om fælles aktiviteter og sognegård

2018 - Samarbejdsaftale mellem Hadsten, Vissing, Nr. Galten og Ødum-Hadbjerg menighedsråd om regnskabsføring inkl. sekretærarbejde

2017 - Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Hvorslev, Gerning og Vellev om fælles organist og kirkesanger

2016 - Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Hammel, Røgen, Sporup og Søby sogne om organistsamarbejde

2014 - Samarbejdsaftale mellem menighedsrådene i Aidt og Thorsø Sogne om drift af kirkegårde

Samarbejdsaftaler Silkeborg Provsti