Fortsæt til hovedindholdet
Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljø for præster og provster
" "

Arbejdsmiljø for præster og provster

Arbejdsmiljøloven gælder for hele arbejdsmarkedet, men indeholder på enkelte områder muligheder for at tilpasse sig den enkelte branche. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster beskriver derfor primært de områder, der gør sig særligt gældende for folkekirken, f.eks. opbygning af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen vil fremover bestå af to niveauer mod tidligere kun et niveau. Det betyder, at biskopperne fremover vil blive direkte involveret i arbejdsmiljøarbejdet.

Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster

Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Anbefaling om tjenestebolig

Procedurebeskrivelser

Anmeldelse af sundhedsskade/erhvervssygdom

Anmeldelse af arbejdsulykke

Arbejdsmiljøudvalg

Der er i Aarhus Stift oprettet et arbejdsmiljøudvalg, hvor følgende er medlemmer:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Provst Dorte Sørensen

Provst Laura Gylden-Damgaard

Sognepræst Anders Kobbersmed

Sognepræst Jette R. Christiansen

Arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus Stift

Mødereferater

 

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har oprettet en hjemmeside, hvor der kan hentes information om bl.a. den obligatoriske samt de supplerende arbejdsmiljøuddannelser