Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Stiftsrådets nyhedsbrev for november 2023

Der er meget nyt at fortælle i novembers nyhedsbrev, for der sker heldigvis 
mange gode ting i stiftsrådet og i de projekter, vi arbejder med. På seneste 
stiftsrådsmøde har vi søsat nogle store skibe, der kommer til at betyde meget 
for folkekirkens arbejde de kommende år – skibe vi kan være stolte af. 


Stiftsrådet har sagt ja til at indgå i et samarbejde med Teologisk Institut på 
Aarhus Universitet om unges mistrivsel. Det er et enormt spændende og vigtigt projekt, som vi forventer os meget af. For der er ingen tvivl om, at unge i dag kæmper med deres selvværd, selvbilleder og generelle trivsel. Her har 
folkekirken mulighed for at spille ind med at etablere dialog og etisk grundlag 
for samtale de unge i mellem. Arbejdet begynder næste år og strækker sig 
over fem år. Undervejs kommer der praktiske værktøjer ud til efterskoler, 
gymnasier, kirkelige organisationer og andre, der har tæt kontakt med unge. 
Det bliver spændende! 


Demens er en diagnose i vækst. Det er en sygdom, som ikke alene er invaliderende for den demente, men har også væsentlig betydning for den dementes pårørende. Derfor har stiftsrådet bevilget penge til en gerontopædagogisk konsulent – altså en præst med særlig fokus på demens og den alvorlige livsovergang, det er. Det betyder vi opslår en stilling, der har fokus på at indsamle og formidle den nyeste viden på området, oprette og vedligeholde netværk og være det faglige fyrtårn, som de andre præster i stiftet, kan gå til, når de har brug for sparring om demens. 


I 2024 fortsætter vi støtten til Folkekirkens Familiestøtte. Familiestøtten tilbyder hjælp, sparring og omsorg for børnefamilier i lokalområdet, der ikke allerede er i et kommunalt tilbud. Her i stiftet er Familiestøtten aktive i tre provstier, men de har tilbud, som f.eks foredrag om konflikthåndtering med børn der kan bruges af andre provstier. 
 

Nytår betyder også ny formand i stiftsrådet. Efter to spændende og lærerige år som formand må jeg sande, at tiden ikke rækker til alle de opgaver, jeg har i 
stiftsrådet og mine aktiviteter udenfor. Derfor er dette nyhedsbrev det sidste 
fra mig som formand. Tak til alle for et godt samarbejde, jeg går glad og stolt 
fra roret. 


Heldigvis er stiftsrådet i gode hænder, da næstformand Ole Juel på stiftsrådsmødet enstemmigt blev valgt til ny formand fra årsskiftet. Ole har været en dygtig partner i vores formandskab, hvor han har ydet en stor indsats. Jeg ved, at den indsats ikke bliver mindre nu, hvor Ole er valgt som formand. 


Tak for alt, og lad os sammen fortsætte med at skabe positive forandringer i 
vores fælles kirke til glæde for alle.

 

Ann Dahy 
Formand, Aarhus stiftsråd