Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Stiftsrådets nyhedsbrev

november 2022

Så blev det november med Allehelgen og adventstiden lige rundt om hjørnet. Et nyt kirkeår betyder også valg af formand og næstformand i stiftsrådet for det kommende år.

Ann Dahy, Odder provsti, blev genvalgt som formand for stiftsrådet og ny næstformand er Ole Juel, domprovstiet. Begge valg var enstemmige. Vi vil dele mange af opgaverne og vil fungere sammen som et arbejdende formandskab det næste år. Vi glæder os meget.

På stiftsrådsmødet vedtog vi budgettet for de kommende år. Her fylder Himmelske Dage en del, da det er en stor og glædelig opgave, vi har taget på os. Senest er lokalkomitéen faldet på plads, så arbejdet er nu for alvor gået i gang!

Slutteligt vil stiftsrådet invitere jer alle sammen til konference. I samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har vi de seneste år haft et stort projekt, der evaluerer erfaringerne fra oprettelsen af storpastorater. Vi får på konferencen et særligt indblik i erfaringer fra Aarhus Stift, og inddrager viden fra andre stifter. I en fælles paneldebat med bl.a. repræsentanter for Landsforeningen af Menighedsråd, Præsteforeningen, Provsteforeningen og biskopperne, diskuteres de konsekvenser, som strukturændringer har for hele folkekirken.

Det er tirsdag d. 22. november klokken 15.00 i domsognets lokaler i Aarhus. I kan læse mere i denne invitation. Bemærk, at tilmeldingsfristen er 14/11 2022.

Ann Dahy
formand for stiftsrådet