Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder
Nyheder

Stiftsrådets nyhedsbrev for marts 2024

Ole Juel, formand for Stiftsrådet i Aarhus Stift

Kære menighedsråd 

Det er mig en stor glæde at skrive mit første nyhedsbrev til jer som ny stiftsrådsformand. Ved årsskiftet overtog jeg fra Ann Dahy, og trådte op fra rollen som næstformand til nu at være formand og jeg glæder mig til at fortsætte det gode arbejde, som stiftsrådet har sat i gang. 


På det seneste stiftsrådsmøde besluttede vi at tiden er moden til at nedsætte 
et liturgiudvalg under stiftsrådet. Debatten om folkekirkens liturgi fylder stadig 
mere med ønsker om at bevare den nuværende og forslag om at forny og forandre liturgien. Det er et spændende arbejde, der blandt andet pågår på nationalt plan i Liturgisk Forum. Men der er også brug for en kvalificering af debatten og input fra stiftet. Derfor forventer vi os meget af vores nye liturgiudvalg, medlemmerne både tæller menighedsrådene, organister og præster. Intet er givet på forhånd og tilgangen bliver nysgerrig og undersøgende. 


Vi måtte desværre aflyse den planlagte temaaften om fremtidens folkekirke for provstiudvalg og distriktsforeninger i slutningen af januar. Men fremtiden er vi 
nødt til at tænke ind i vores kirkeliv. Vilkårene for folkekirken forandrer sig. 
Kravene og forventningerne til provstiudvalgene forandrer sig. Det handler 
ikke mindst om opgaver, ressourceforbrug og samarbejdsformer. Derfor holder 
vi temaaftenen til efteråret, når vi er på den anden side af valget til menighedsrådene, så der er kræfter til at høre gode oplæg og deltage i debatten. 


Arbejdet med Himmelske Dage skrider også planmæssigt frem. Der er således 
ved at være godt styr på rammerne og gode kræfter står for meget af det 
praktiske arbejde. Så nu knokler alle udvalgene på for fuld styrke med at 
sammensætte programmerne. Der er stor opbakning både fra lokale kræfter 
og fra kirkerne og de kirkelige organisationer. 
I den forbindelse har Himmelske Dage taget tilnavnet ”kirkernes folkemøde” 
for at synliggøre for udenforstående, hvad Himmelske Dage er og dermed gøre dørtærsklen lavere for interesserede, der ikke har fast gang i kirken.


Slutteligt vil jeg gøre opmærksom på, vi har opdateret stiftsrådets side om ansøgning om tilskud og bevillinger og gjort det tydeligt, hvornår ansøgningsfristerne er. Det er ærgerligt, hvis gode projekter skal vente på grund af kalenderen, så forhåbentlig undgår vi det fremover. 


Med de ord ønsker jeg alle et dejligt forår 


Ole Juel 
Stiftsrådsformand