Fortsæt til hovedindholdet
Netværk
Folkekirkens arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov
""

Folkekirkens arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov

Jesus siger i Matthæusevangeliet: ”Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig”. 

I Vejledning til børnekonfirmandundervisning og konfirmationsforberedelse, læser vi: 
”Børn og unge med særlige behov skal tilbydes dåbsoplæring i folkekirken på linje med andre børn og unge. Alle døbte har ret til konfirmation”. 

Som Folkekirke er vi forpligtet på mennesker med særlige behov både i forhold til den kirkelige undervisning og i forhold til gudstjeneste og sjælesorg. 

Netværk for Folkekirkens arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov i Aarhus Stift blev etableret i 2017 med sognepræst Cicilie Inge Poulsen og sognepræst Kristian R. Skovmose som tovholdere. 

Sigtet med netværket er: 
- at skabe overblik over indsatsen og ressourcerne i stiftet 
- at inspirere til og styrke undervisning 
- at styrke og opkvalificere kontakten til bosteder og institutioner 
- evt. medvirke til etablering af lokale ERFA-grupper 

Alle der arbejder med mennesker med særlige behov er meget velkommen til at henvende sig til medlemmerne af netværket for at få faglig sparing.