Fortsæt til hovedindholdet
Aarhus Stift
Fakta om...
" "

Fakta om...

Fakta

Funktionspræster

Sjælesorg, omsorg for sjælen er en af præsternes vigtigste opgaver. At være til stede i situationer hvor tvivl, utryghed, sorg, vrede, savn, afmagt og desperation er fremherskende. At være der som menneske og trøste og lindre med Guds ord.

I et moderne samfund hvor isolation og ensomhed er stigende problemer, er det vigtigt at være til stede og synlig på de steder hvor kriserne opstår. Kirken skal være blandt mennesker i deres hverdag. Derfor er der også i folkekirken et stigende behov for særlige præster. Præster der er på stedet når behovet for en samtale melder sig.

I Aarhus Stift har vi følgende funktionspræster:

Fængselspræster

Ungdoms- og gadepræster

Korshærspræster

Studenterpræster

Sygehuspræster

Feltpræster

Pilgrimspræst

Læs mere om præster med særlige opgaver her

Fakta

Arbejdsmiljø

en 15. maj 2012 trådte et nyt cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster i kraft. Der blev i den forbindelse udsendt en arbejdsmiljøvejledning.

 

Arbejdsmiljøloven gælder for hele arbejdsmarkedet, men indeholder på enkelte områder muligheder for at tilpasse sig den enkelte branche. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster beskriver derfor primært de områder, der gør sig særligt gældende for folkekirken, f.eks. opbygning af arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen vil fremover bestå af to niveauer mod tidligere kun et niveau. Det betyder, at biskopperne fremover vil blive direkte involveret i arbejdsmiljøarbejdet.

 

Cirkulære om arbejdsmiljø for præster og provster

Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Anbefaling om tjenestebolig

 

Procedurebeskrivelser

Anmeldelse af sundhedsskade/erhvervssygdom

Anmeldelse af arbejdsulykke

 

Arbejdsmiljøudvalg

Der er i Aarhus Stift oprettet et arbejdsmiljøudvalg, hvor følgende er medlemmer:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Provst Dorte Sørensen

Provst Esben Thusgård

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

Sognepræst Jette R. Christiansen

Sognepræst og uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard

Arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus Stift

Mødereferater

 

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har oprettet en hjemmeside, hvor der kan hentes information om bl.a. den obligatoriske samt de supplerende arbejdsmiljøuddannelser
 

Procedurebeskrivelser

Anmeldelse af sundhedsskade/erhvervssygdom

Anmeldelse af arbejdsulykke
 

Arbejdsmiljøudvalg

Der er i Aarhus Stift oprettet et arbejdsmiljøudvalg, hvor følgende er medlemmer:

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Provst Dorte Sørensen

Provst Esben Thusgård

Sognepræst Anders Tranholm-Bjerg

Sognepræst Jette R. Christiansen

Sognepræst og uddannelseskonsulent Laura Gylden-Damgaard

Arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus Stift
 

Mødereferater

 

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd

Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har oprettet en hjemmeside, hvor der kan hentes information om bl.a. den obligatoriske samt de supplerende arbejdsmiljøuddannelser

Fakta

Supervision

Supervision

Præstearbejdet er mangesidigt, og som præst møder man mange forskellige udfordringer. Derfor kan det være nødvendigt og inspirerende at standse op, og se sit arbejde fra nye vinkler i et positivt samspil med kolleger.

Supervision er et frivilligt tilbud om læring gennem refleksion over egne erfaringer.

Ved at træde et skridt tilbage og fokusere på egen praksis sker der en bevidstgørelse og en modning, som styrker præsten professionelt og personligt.

Supervisionen tager udgangspunkt i konkrete sjælesorgssamtaler eller hændelser.

 

Supervision

  • udvikler dine kompetencer og din selvforståelse som præst
  • gør dig mere bevidst om dine egne ressourcer
  • bearbejder hændelser og sætter fokus på relationer – også dem, der tynger
  • giver erfaringen dybde gennem refleksion, vejledning og støtte
  • skaber større klarhed over dine egne følelser og reaktioner
  • øger arbejdsglæden

 

Hvordan foregår supervision?

Supervision foregår i grupper af 5-8 præster ledet af en supervisor, hvor gruppen fungerer som ressource og kollegial støtte.

Supervision er omfattet af tavshedspligten.

Supervision er et gratis tilbud til præster i Aarhus Stift.

Ved behov for akut individuel supervision kan man uden videre få 1 time; henvendelse til koordinator.

Henvendelse vedr. supervision, både gruppesupervision eller individuel supervision, kan ske til koordinatoren eller en af de andre supervisorer i Aarhus Stift. Herefter ansøger man ad tjenestevejen om deltagelse i supervision.

Supervisorerne er uddannet fra FUV i Løgumkloster. 
 

Supervisorer i Aarhus Stift

Anni Albæk – koordinator
Sognepræst, Møllevangskirken, Aarhus V.
tlf. 24278154 mail: alal@km.dk

Grethe Jørgensen
Sogne- og hospitalspræst, Aarhus Universitetshospital, N.B.G.
tlf. 22596513 eller 86372460 mail: grej@km.dk

Anette Kortegaard
Sogne- og hospitalspræst, Regionshospital, Silkeborg.
tlf. 61676682 eller 86820792 mail: anko@km.dk

Alice Pedersen
Sogne- og hospicepræst, Hospice Randers.
tlf. 20406263 mail: aap@km.dk

Fakta

Netværk i stiftet

Der er nedsat forskellige netværk blandt præsterne i stiftet, der har særlig interesse eller erfaring indenfor områderne Demens, Asylansøgere og flygtninge, Folkekirkens arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov og Sorgarbejde. Læs mere om de forskellige netværk ved at klikke på linkene nedenfor.

Demens
v/tovholder sognepræst i Aarhus Domsogn
Tina Brixtofte Andersen, tlf. 2530 2373, e-mail: tiba@km.dk
 

Asylansøgere og flygtninge - migrantsamarbejde
v/tovholder sognepræst i Gellerup Kirke
Karen Huus, tlf. 8625 1035, e-mail: kaeh@km.dk
v/tovholder sognepræst i Christianskirken
Anders Kobbersmed, tlf. 4172 7109, e-mail: anders@christianskirken.dk

Oversigt over lokale provsti-kontaktpersoner – se dem her

Læs mere på Folkekirkens Mellemkirkelige Råds hjemmeside om migrantsamarbejde her
 

Folkekirkens arbejde med børn, unge og voksne med særlige behov
v/tovholder sognepræst i Vester Tørslev, Svenstrup, Hem og Sem sogne
Cicilie Inge Poulsen, tlf. 2380 8919, e-mail cip@km.dk
v/tovholder sognepræst i Skanderborg Sogn
Kristian Skovmose, tlf. 6163 3001, e-mail krrs@km.dk
 

Sorgarbejde
v/tovholder sognepræst i Voerladegård og Skanderborg sogne
Heidi Torp, tlf. 2324 0989, e-mail: ht@km.dk

 

Se mere om funktionspræster, arbejdsmiljø og supervision