Fortsæt til hovedindholdet
Om biskoppen
Liste over Henrik Wigh-Poulsens udgivelser
Portræt af biskop Henrik Wigh-Poulsen fotograferet i sin have

Publikationer for Henrik Wigh-Poulsen

 

Bøger

Hjemkomsten og det åbne land. Jakob Knudsen og den grundtvigske realisme.

Forlaget Vartov 2001.

 

Vær mig nær.  Jakob Knudsens skilsmisse og nye ægteskab. Beretning fra et Danmark i opbrud.

Forlaget Vartov 2005.

 

Jakob Knudsen. Tunge, Mørke Natteskyer.

Kristeligt Dagblads Forlag og Taarnborg 2011.

 

Bidrag til bøger

“Med frimodighed og uden hindring”

– Bidrag til Sola Scriptura. Teologisk litterære

  læsninger i Gammel og Ny Testamente, red.Kirsten Andersen. Anis 1993

 

“Guds Fred og God Morgen!”, Nyaarsmorgen og traditionen

– Bidrag til Ordet, Kirken og Kulturen. Festskrift tilegnet Jakob Balling, red. Carsten

Bach-Nielsen, Århus Universitetsforlag 1993

 

Landskaber

– Bidrag til Et kor af stemmer. Tematiske læsninger i salmebogen, red. Kirsten

Andersen, Anis 1997

 

“Hør mig, I fjerne øer – Esajas, Grundtvig og det danske landskab”

– Bidrag til Alle der ånder skal lovprise Herren! Det Gamle Testamente i

 tempel, synagoge og kirke. Festskrift til Knud Jeppesen, red.Else K.Holt, Anis 1998

 

”Mit liv som grundtvigianer”

– Bidrag til Hvor blev det grundtvigske af? Red. Hans Vium Mikkelsen og

Niels Thomsen. Aros Forlag 2004.

 

”Grundtvigs relevance today. The current debate”

– Bidrag til Bridge. Journal of the Danish American Heritage Society, 2007

 

”Venlig vekselvirkning eller forsvar for fundamenterne. Grundtvigske bevægelser i det 20. og

  1. århundrede”

– Bidrag til Udfordringer til Folkekirken. Kirken – staten – folket. red. J.H.

Schjørring og Jens Torkild Bak. Anis 2006.

 

”I Døden tror jeg bedst, et Menneske kan gøre Herrens Gerning. Om Kaj Munks skuespil Samson”.

  • Bidrag til Kaj Munk. Opgørets Dramatiker. Henrik Nygaard Andersen, Anis 2008.

 

”Den dannede antidannelses apoteose”.

  • Bidrag til At komme til sig selv. 15 portrætter ad danske dannelsestænkere. Red. Joakim Garff, Gad 2008.

 

”Folkekirken i tiden og fremtiden”

  • Bidrag til festskrift til Niels Henrik Arendt, Troens Vovemod. Haderslev stift 2010.

”Din vilje ske”

  • Bidrag til Vil du elske og ære, Atten Vielsestaler. Red. Charlotte Eksrand, RPF 2011.

 

”Bussen til Odder”

  • Bidrag til Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen. Red. Niels Grønkjær, Anis 2012

”Faderen”

  • Bidrag til Kvinde, Mand, Kirke. Eva Holmegaard Larsen, Anis 2012

 

“Faderen, Kvinden, Gud. Jakob Knudsen og Luther”.

  • Bidrag til Lutherbilleder i Dansk Teologi 1800-2000. Niels Henrik Gregersen. Anis 2012.

 

„Vellyd og Stilhed“

  • Bidrag til Som hos dig står. Ulla Morre Bidstrup. Aros 2013.

 

”Hedenskab og kristendom”

–      Bidrag til Jordens Grøde og Himlens Væde. Læsninger og perspektiver i Jakob Knudsens forfatterskab. Red. Kristoffer Garne, Anis 2014.

 

Artikler 

En ikonoklast og hans billeder

– Kredsen 1988/1

 

Grundtvig, kunsten og naturen

– Fønix 1989/3

 

Digteren og Den Sandheds Ånd

– Grundtvig-Studier 1991

 

Gud, druk og ubarberlighed – om Tom Kristensens roman Hærværk

– Præsteforeningens Blad 1993/42

 

“Fjdrk”. Om Hergés Tintin

– Kredsen 1993/2

 

Brorson vender tilbage. Fire udgivelser og en anmeldelse i anledning af Brorsons 300 års fødselsdag

– Fønix 1995/3

 

Barnet i Haven. Analyse af et grundtvigsk motiv og dets rødder i en tidlig litterær tradition

– Grundtvig-Studier 1996

 

“Barnelivet i den grønne lund”. Om en grundtvigsk vision og dens efterliv

– Kredsen 1997/1

 

Var det Knudsen der skrev den?

– Nyhedsbrev for Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet 1998/2

 

Forsøgsmæssigt forsvar for den dårlige smag

– Fyens Stiftsbog 1998

 

Den ensomme vandrer og sønnen af huset

– Ribe Stiftsbog 2000

 

”Ak, hvor forandret”. Landsbypræsten, moderniteten og de nye veje

– Haderslev Stiftsbog 2001

 

Den folkekirkelige hjemlighed

– Vartovbogen 2002

 

Grundtvig, grundtvigianerne og besværet med historien.

– Højskolebladet 17/2002

 

Hvor er verden henne i kirken i dag?

– Haderslev Stiftsbog 2003

 

Det fortsatte opbrud

– Fyns Stiftsbog 2004

 

Fløjkrig og vekselvirkning

– Grundtvigstudier 2005

 

Jakob Knudsens forfatterskab og den kristne modernists længsel hjem

– Bibliana 2005

 

Kampen om kirkens rum

– Viborg Stifts Bog 2005

 

Andet 

Prædikener til trinitatistiden i Dansk Kirketidende 1995

 

Medredaktør af prædikensamlingen Prædikener fra i går til i morgen. En postil over 2.tekstrække

Anis 1995

 

Tv-anmelder ved Kristeligt Dagblad, 1996-2008

 

Redaktør af Dansk Kirketidende fra januar 1999-2009 hvortil jeg har skrevet flere bidrag og en kirkepolitisk leder i så godt som hvert nummer.

 

Kronikker i dagblade samt diverse boganmeldelser og bogomtaler i danske og internationale tidsskrifter.

 

Andenplads i Kristeligt Dagblads novellekonkurrence i 2000 med ”Himlen over Vester Altanvej”

 

Redaktør af Folkelighed år 2000 I og II. del. Vartovs konferenceserie. 2000-2001.

 

Medredaktør af Vartovbogen 2002, 2003, 2004, 2005 og 2006.

 

Medredaktør af Grundtvig – Kierkegaard. En samtale på høje tid.

Forlaget Vartov 2002.

 

Medredaktør af Alle mine kilder – en samling af foredrag om arven efter Grundtvig og Kierkegaard som kilde til inspiration.

Forlaget Vartov 2006.

 

Medudgiver af ”Hverdagsfromhed”. Forlaget Vartov 2007.

 

Bidragyder til ”Ved dagens begyndelse”, DR, 2005 og 2006

 

Bidragyder til Indre Missions Tidende 2004, Den nye Dialog 2005, Kirken i Dag 2007

 

Bidragyder til Kolding Salmesangsprojekt om diverse salmer

 

Bidragyder til Kristeligt Dagblads RELIGION.DK

 

Bidragyder til interviewbogen Sig Farvel. Hvad præster ved som sorg, Af Julia Lahme, Pretty Ink 2009.

 

Forfatter til klummen ”Kirkeanalyse” i Kristeligt Dagblad fra 2006-2009.

 

Diverse interviews i Kristeligt Dagblad, Weekendavisen, Jyllands-Posten, Politiken og Berlingske Tidende