Fortsæt til hovedindholdet
Om biskoppen
Henrik Wigh-Poulsens CV
Bispekåben i Aarhus Stift

CV for Henrik Wigh-Poulsen

 

Født 27. april 1959 i Randers,

Gift 1987 m. cand. theol. Grete Wigh-Poulsen med hvem jeg har tre sønner.

 

 • 1979 Samfundssproglig student fra Grenå Gymnasium
 • 1989 Teologisk kandidat fra Århus Universitet (undervejs studier i England)
 • 1989-1997 Sognepræst (kbf.) i Lejrskov-Jordrup pastorat, dengang i Ribe Stift.
 • 1997-1998 Højskolelærer på Askov
 • 1999-2000 Tekstforfatter på reklamebureau
 • 2000 Ph.d. Afhandling: Natur og hjemkomst – en undersøgelse af Grundtvigs og Jakob Knudsens realisme belyst af den grundtvigske bevægelses forhold til den realistiske litteratur i årene 1870-1890
 • 2000-2008 Redaktør af Dansk Kirketidende
 • 2000-2008 Leder af Grundtvig-Akademiet, Vartov
 • 2008-2015 Domprovst i Fyens stift, Sankt Knuds provsti, Odense

 

Udstrakt skribent- og foredragsvirksomhed.

 

Udgivelser: se vedlagte publikationsliste.

 

 • Fra 1988 lejlighedsvis underviser / kursusleder på de teologiske fakulteter i Århus og København samt ved Præsternes Efteruddannelse i Løgumkloster.
 • Fra 2010 censor ved de teologiske uddannelser, Aarhus og Københavns Universiteter.
 • Fra 2009 medlem af bestyrelsen for Grundtvigsk Forum.