Fortsæt til hovedindholdet
Referater
Referat fra møde den 13-01-2023
Gruppebillede af det religionspædagogiske stiftsudvalg

Referat fra møde i Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg, Aarhus Stift fredag den 13. januar 2023 kl. 09.00-11.00

Afbud: 

Liselotte Skrejborg Hansen, Anne Assentoft, Inger Birgitte Christensen, Tina Brix Andersen,

 

Tilstede: 

Ane Bjerregaard, Eva Pedersen, Mona Solsø, Ane Bramstoft, Maria Louise Bøg Sørensen, Karen Togsverd Hansen, Martin Hornstrup, Anni Albæk

 

 

1.       Godkendelse af dagsorden

 

2.       Valg af referent, V. Anni Albæk

 

3.       Siden sidst

a.       Orientering af Anni Albæk vedr. stillingen som rel.pæd.konsulent 2023

 • Vi ønsker en oversigt over de arbejdsopgaver, der ligger i stiftet for det religionspædagogiske område. Der vil være visse opgaver, som Anni Albæk kan varetage, men også potentialer, som vi gerne vil belyse.
 • Der er et behov for feedback på særligt konfirmandforberedelsen, hvilket kunne varetages af erfa-grupper eller af kollegaer, der har særlige religionspædagogiske kompetencer.
 • Det er vigtigt at have en religionspædagogisk konsulent, der kan holde sig ajour med den nyeste forskning og udvikling på området.
 • Vi har tidligere lavet et dokument, hvori det bliver beskrevet, hvad man kunne ønske en religionspædagogisk konsulent laver – dette dokument skal være levende. Vi finder det frem, og begynder at arbejde med det.

Generel samtale om det religionspædagogiske område:

 • I skolen i dag arbejder de meget konkret, hvilket gør abstraktionsniveau til konfirmandforberedelsen vanskelig. Det er desuden svært at aktivere langtidshukommelsen. (Michael Vahl Andersen, skriver om børn i mellemtrin)
 • Man kunne tale med en lærer om lov til at overvære undervisning i skolen – hvad gør de, hvordan lærer de. Mange samtaler med skolen er koordineringssamtaler, men kunne vi kvalificere samtalen.
 • Der skal være forskel på at gå i skole og gå til ”præst”, men der skal hele tiden lænes ind i, hvad der sker i skolen rent pædagogisk. Vi skal låne af andre fagligheder.
 • Vi skal kunne etablere rummet.
 • Vi vil noget med dem og for dem – og konfirmanderne kommer også for at blive klogere. Konfirmanderne vil også noget – blive klogere. Er ordet ”forberedelse” egentligt et godt ord for det – eller ville ”undervisning” være bedre? Der sker en oplæring/socialisering der har et undervisningspræg. Måske vi skal slå et slag for, at man går til ”præst”😊
 • Der er også efterspørgsel på religionspædagogik for voksne.
 • Et ønske om et FUV-kursus om forberedelse af konfirmander.
   

b.       Orientering vedr. netværksmøde med religionspædagogiske konsulenter på landsplan, 11. januar 2023.

 • Der bliver arbejdet med ERFRA-grupper omkring religionspædagogik.
 • Der er i højere grad erfarne præster, der henvender sig ift. sparring/feedback på konfirmandundervisningen.
 • Et ønske om at have en kontakt ind i skolen, og en viden om, hvad der foregår i skolen. 
 • Stifterne kortlægger hvad der foregår af forskellige tiltag. Vi skal være opmærksomme på, hvem der arbejder med hvad og hvordan.
   

c.       Kursus for præster vedr. konfirmander i Horsens provsti

 

d.       United change, opfølgning.

Ane fortæller, at der bliver arbejdet med en United Change gudstjeneste i Vor Frue kirke, 27. august. Effata-gudstjeneste. Der bliver arbejdet med musik og lys. Der skal være bevægelse i gudstjenesten.

Gudstjenesten skal gerne have en udstrækning – så den kan komme på turne ud i stiftet.

Der er stadigvæk nogle konfirmandhold, der skal overvære forestillingen, som Svalegangen afholder. De ved, at forestillingen kræver en del forberedelse af konfirmanderne og efterfølgende snak. Det kristne håb skal i høj grad italesættes ifm. forestillingen.

Der findes et sted på Godsbanen, der arbejder med væredygtighed.

 

e.       Kurser 2023, jf. visionsdrøftelsen fra sidste møde:

 • Stiftskursus. Indbydelsen skal ud på DAP’en igen.
 • Klasseledelses kursus i august v. Hanne Høgild. Konkrete metoder til at lave rammer/hvordan rammesætter du tingene/hvordan går du fra et emne til et andet.
 • YouTube. Vi kan lægge videoer op på ”kirken i Østjylland”’s YouTube kanal.
 • Syng grønt håb. Der skal afvikles nogle arrangementer i Aarhus, og så et ønske om at det bliver bredt ud til hele stiftet. Der bliver arbejdet med målgruppen.

 

4.       Netværk om mennesker med særlige behov i Aarhusstift v. Ane Bjerregaard og Maria Louise Bøg Sørensen. 

Herunder hvad jeres tanker er, hvordan vi samarbejde fremover.

 • Området har udviklingspotentialer. Der er et ønske om, at der er et netværk i stiftet. Der er et ønske om at have en provstirepræsentant i alle provstier i stiftet, som kollegaer kan henvende sig til med spørgsmål og sparring. Provsterne udpeger en sådan – og det er vigtigt, at den udpegede får fortalt til sit provsti, at vedkommende er provstirepræsentant. Repræsentanten kunne være en præst, der har en særlig interesse indenfor området.
 • Der er et ønske om en netværksdag for provstirepræsentanter og præster/KK-medarbejdere der møder mennesker med særlige behov. FUV udbyder en uddannelse for mennesker med særlige behov, der særligt henvender sig præster, der ikke har viden om mennesker med særlige behov. Det kunne være interessant, hvis man lavede en uddannelse, der tog et spadestik dybere ift. med mennesker med særlige behov.
 • Særlige behov dækker over et stort spektrum, hvilket skal tydeliggøres.
 • Der bliver arbejdet på, at der skal laves en ”skattekiste” – forløb som man kan bruge, når man får konfirmander med særlige behov – målgruppen er præster for hvem mødet med mennesker med særlige behov er relativt nyt. 
 • Hele kursusdage kan være svære at få deltagere med på, så derfor skal der arbejdes med enten halvdagskurser eller onlinekurser.
 • Et ønske om at lave alternative video, der beskriver hvad konfirmandforberedelse af mennesker med særlige vilkår kan være. Målgruppen kan både være præster og forældre. En samtale med stiftets kommunikationsmedarbejder omkring strategi ift. kommunikation af sådanne videoer.

Vi planlægger at mødes med Netværket om mennesker med særlige behov i Aarhus stift en gang årligt.

 

5.       Gymnasiepræster i Aarhus Stift

 – skal der evt. en repræsentant med i udvalget.
 

6.       Økonomi

2022:

 • Kursusdag om tweens: 28.603,44
 • Kursus i klasseledelse: 4309,85
 • Mødeudgift: 104 (sognene har betalt resten)
 • Lommefilm: 7118,-
 • Sidste møde/Cassablanca: 4345,00,-
 • I alt kr. 44.480,29

 

7.       evt.

Stor religionspædagogisk konference hvert 4. år i stiftet.

Viborg stift laver en krydsfeltkonference i Aarhus – kunne vi samarbejde med dem om det? Eva sender dato og program.