Fortsæt til hovedindholdet
Udvalg
Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg
Gruppebillede af Religionspædagogisk udvalg

Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg

Vores overordnede mål er:

1)  løbende at understøtte og inspirere alle i stiftet, der arbejder med det religionspædagogiske (deriblandt præsternes arbejde med konfirmander og minikonfirmander)

2) at tænke religionspædagogisk med fokus på netværk og samskabelse mellem kirke og øvrigt samfund.

Udvalget afholder 3 møder årligt.
Vedtægter

Referater

Nyhedsbreve

 

Det Religionspædagogiske Udvalg i Aarhus Stift har lavet tre små lommefilm om konfirmander og gudstjeneste og om at synge med konfirmander.

Hver film varer 5 minutter og indeholder enkle idéer, nemme at implementere.

 

Du kan se filmene her:

(81) Konfirmander til højmesse - 5 enkle idéer - YouTube

(81) Gudstjenesten i konfirmationsforberedelsen - 5 enkle idéer - YouTube

(81) Syng med konfirmanderne - 8 enkle idéer - YouTube

 

Kommentarer og feedback kan sendes til kth@km.dk

Medlemmer af udvalget:


Portrætfoto af Anni Louise Albæk

Anni Louise Albæk

Anni Louise Albæk Uddannelseskonsulent 

formand for udvalget


Portrætfoto Karen Togsverd Hansen

Karen Togsverd Hansen

Karen Togsverd Hansen

Har været sognepræst ved Skæring Kirke siden 2017

Præsentation af Karen Togsverd hansen

Inden da var hun sognepræst i Struer i perioden 2007-2017, de sidste 4 år tillige som børne- og ungdomspræst, og i Gellerup Kirke i 2002-2007. Har taget en masteruddannelse i ”Kristendommens Deltagerdimension” ved praktisk teologi på KU, hvor hun bl.a. har lavet en undersøgelse blandt konfirmander om deres oplevelse af højmessen. Har stor erfaring med forkyndelse for børn og unge bl.a. i de kirkelige børne- og ungdomsorganisationer og er engageret i liturgisk arbejde bl.a. i forhold til gudstjenestefornyelse.


Portrætfoto af Sognepræst Ane Ørgård Bramstoft

Ane Ørgård Bramstoft

Ane Ørgård Bramstoft

Cand. theol fra Aarhus Universitet og præst siden 2003. Ansat ved Egå Kirke siden 2012.

Præsentation af Ane Ørgård Bramstoft

Interesse for kateketisk, didaktik og formidling. Har bl. a. samarbejdet med den århusianske rollespilsforening PLOT42 om udviklingen af rollespilsprojektet Arken 2008, hvor 800 konfirmander deltog. Forfatter til Gud Ord – vores sprog (Eksistensen 2017), et fuldt dansksproget konfirmandmateriale, der bygger på ny pædagogisk viden om inddragelse og motivation og er udviklet og skrevet i samarbejde med kollega Iben Johanne Thomsen. Arbejder i øjeblikket med et treårigt samskabelsesprojekt mellem Egaa Gymnasium og Egå Kirke. Har arbejdet med Salonsamtaler siden 2012 og er desuden engageret i liturgisk arbejde bl.a. med udviklingen af ART-Gudstjenester. 


Portrætfoto af Sognepræst Birgitte Bruhn

Inger Birgitte Bruhn

Inger Birgitte Bruhn

Sognepræst i Brabrand-Sdr. Årslev siden 2005, før det sognepræst i Ormslev-Kolt fra 2001. 

Præsentation af Inger Birgitte Bruhn

Tidligere kristendomskonsulent og medlem af KFUM-spejdernes Kristendomsudvalg, hvorigennem forskellige andagtsformer og -idéer er udviklet og prøvet af. Tagfatlege som en genvej til at snakke om eksistentielle spørgsmål med konfirmander er blevet til et koncept og en bog, som spejdererfaring og lyst til religionspædagogik har ført med sig.  Har gennem de senere år desuden arbejdet med sammenkobling af lokalhistorie og forkyndelse for børn, som en måde på at opleve os som en del af en lang tradition.


Portrætfoto af Anne Bro Assenholt

Anne Bro Assenholt

Anne Bro Assenholt

Cand. theol. og bachelor i Nordisk Sprog og Litteratur

Præsentation af Anne bro assenholt

Teologisk medarbejder og daglig leder af Folkekirkens Skoletjeneste i Randers, Favrskov og Hobro-Mariager Provstier siden 2018. Vi udvikler årligt en række materialer i kristendomskundskab samt events og kirkebesøg rettet mod områdets 70 folkeskoler. Materialerne inddrager ofte byens lokale kulturinstitutioner såsom kunstmuseet, musikskolen, teatret og biblioteket. Fokus er altid på dannelse, viden og tilværelsestydninger. Ansat som sognepræst ved Torsted Kirke i Horsens fra 2005 til 2018, hvor jeg også arbejdede med den nære relation mellem skole og kirke.


Portrætfoto af Martin Lysholm Hornstrup

Martin Lysholm Hornstrup

Martin Lysholm Hornstrup

Organist i Gellerup Kirke, Aarhus siden 2007

præsentation af martin lysholm hornstrup

Uddannet kirkemusiker fra Det Jyske Musikkonservatorium (Kandidat 2008, solistklasse 2011).
Siden 2014 medlem af baggrundsgruppen i salmer.dk, der arbejder for at fremme kendskabet til og brugen af nye salmer i folkekirken samt inspirere til tværfagligt samarbejde mellem præster og kirkemusikere.
Siden 2016 medlem af Forum for Børnesalmer.
Digter og komponist til en række nyere børnesalmer.
Stærk ambassadør for fællessang.
Specialiseret i arbejdet med konfirmander med særlige behov.
Underviser, holder foredrag og giver rytmiske koncerter i eget navn som sanger og fortolker af nye salmer.


Portræt af Mona Solsø Holm

Mona Solsø Holm

Mona Solsø Holm

Cand.pæd. i antropologi
Kirke- og kulturmedarbejder ved Ravnsbjergkirken

præsentation af Mona solsø holm

Jeg er nysgerrig på folkekirkens møde med børn, unge og familier og hvordan de forskellige møder er med til at danne relationer gennem børns opvækst. De mange forskelligartede nedslag; babysalmesang, legestue, børnegudstjeneste, minikonfirmandundervisning, familiedage, skolebesøg, konfirmandundervisning, udflugter, etc. er alle sammen med til at danne en relation, men også en mangefacetteret forståelse af folkekirken. Jeg er præget af min uddannelsesbaggrund dels som lærer og som pædagogisk antropolog og jeg bruger min religionspædagogiske viden og tilgang i både undervisning og ledelse af de mangfoldige mødesteder kirken har med børn og unge. Jeg oplever at folkekirken har et langt større potentiale, end vi pt. udlever. Én af vejene til at udleve det, mener jeg, går gennem vores arbejde med det religionspædagogiske felt på tværs af faggrupper.


Tina Brixtofte Andersen

Portræt af Tina Brixtofte Andersen

Tina Brixtofte Andersen

Sognepræst i Aarhus Domkirke.

Tidligere religionspædagogisk konsulent


Liselotte Skrejborg Hansen

Stiftsrådets repræsentant og sognepræst i Skt. Clemens, Randers