Fortsæt til hovedindholdet
Det mellemkirkelige stiftsudvalg
Retningslinjer for tilskud
""

Retningslinjer for tilskud til mellemkirkeligt arbejde i Aarhus Stift

Ansøgning om tilskud til mellemkirkeligt arbejde skal fremsendes til stiftsudvalget.

Ansøgningen skal indeholde en begrundelse for ansøgningen, hvor formålet er præciseret samt et budget, med angivelse af samlede omkostninger, evt. egenbetaling og anden finansiering.

Ansøgninger behandles ad hoc, men fortrinsvis på de fire årlige møder.

 

Der vil i behandlingen af ansøgningerne blive lagt vægt på, at støtten ydes til formål, der har bredt mellemkirkeligt aspekt og medvirker til fremme af det mellemkirkelige arbejde i sogn/provsti/stift.

 

Senest 3 måneder efter rejsens/aktivitetens gennemførelse fremsendes til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg en kort tilbagemelding/afrapportering.

 

Udvalget kan opfordre til, og herunder dække udgifter i forbindelse med, enkeltpersoners deltagelse i konferencer, møder m.v., hvor deltagelsen er af betydning for stiftets mellemkirkelige arbejde.

 

Ovenstående retningslinjer er vejledende og udvalget vil ved sine møder tage de enkelte ansøgninger op til vurdering.

 

Det mellemkirkelig stiftsudvalgs opgave er foruden at varetage stiftes mellemkirkelig arbejde, at inspirere til og støtte - også økonomisk - forskellig tiltag på stifts-, provsti- og menighedsplan.

 

Vedtaget på stiftsudvalgets møde den 29. november 2022.

 

Susanne Dalsgaard
Bettina Bertelsen
Jens Hede
Linda Bolet
Jacob Krogh Rasmussen
Per Thomsen