Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådet i Aarhus Stift
Stiftsrådets vision

Stiftsrådets vision

Aarhus Stiftsråd vil være synlige i samarbejde, sikre plads til teologisk forskellighed og støtte den meningsfulde arbejdsplads

Aarhus Stift er kendetegnet af at favne store land- og byområder og dermed menigheder med forskellige vilkår og ønsker for at være kirke for deres lokalområde. Med forankringen i menighedsrådene har stiftsrådets medlemmer fingeren på pulsen i forhold til de aktuelle emner og problemstillinger, der præger det kirkelige arbejdet lokalt.

Det giver os gode muligheder for at prioritere et højt niveau af kommunikation og i dette samspil kunne inspirere sognene til udvikling, oplysning samt skabe udsyn til den nationale kirke.

Udover geografisk diversitet rummer Aarhus Stift også teologiske forskelle, som bliver respekteret og anerkendt. Stiftsrådet vil arbejde for, at der bliver ved med at være plads til de forskelle, da vi ser den kirkelige mangfoldighed, som en stor styrke for forkyndelsen og for kirkegængerne.

Denne respekt for forskelligheder bunder i en grundholdning i stiftet om, at vi er åbne for hinanden og har tillid til hinanden. Det er afgørende for det gode samarbejde, og for at Folkekirken i Aarhus Stift kan være en meningsfuld og attraktiv arbejdsplads.

Vores kirke står på et fundament af tusinde års erfaringer og traditioner. Den har holdt sig relevant for danskerne, fordi den er fulgt med tiden, samtidig med, at den holder fast i de vigtige budskaber. På samme måde vil stiftsrådet identificere og arbejde aktivt med tidens forandringer, så vi bliver en relevant kirke i tiden.

Derfor vil stiftsrådet gribe tendenser i tiden og de idéer, der vokser lokalt, og brede dem ud til de andre menighedsråd i stiftet, så inspiration og læring menighedsrådene imellem bliver styrket til gavn for den enkelte kirke, for menighederne og kan grundfæste Folkekirkens plads i fremtidens danske samfund.