Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets projekter
Når grænser flyttes - rapport
Puslespilsbrikker forsøges samlet

Når grænser flyttes - ny rapport

Hvad betyder de nye sognestrukturer for
den kirkelige hverdag?
 

Mange flytter i disse år fra land til by – byerne bliver tættere befolkede og udvider sig, mens små landsbysamfund bliver mindre.

Bevægelsen fra land til by har igennem de seneste ti år også påvirket den kirkelige struktur i Aarhus Stift. Særligt på landet er sogne blevet lagt sammen til nye og større enheder for at skabe mere bæredygtige præsteembeder, men også for at flytte præstestillinger til byområderne.

De nye fællesskaber betyder nye muligheder for samarbejde, gensidig inspiration og gudstjenesteliv, men det kan også være udfordrende, når man skal finde frem til en ny fælles kirkelig hverdag.

Sammenlægning af pastorater er en proces, som tager tid, og kræver god forberedelse, hvis det skal lykkes for menighedsråd, præster, medarbejdere og frivillige at skabe samarbejde på tværs af pastoratgrænserne. 

Det viser en undersøgelse, som Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har foretaget for Aarhus Stiftsråd.

Resultaterne fremlægges i rapporten ’Når grænser flyttes. Undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift’.

Hent rapporten her: ’Når grænser flyttes. Undersøgelse af storpastorater i Aarhus Stift’.
 

Er du interesseret i et fysisk eksemplar af rapporten, er du velkommen til at kontakte stiftet på kmaar@km.dk