Fortsæt til hovedindholdet
Kirken i Byen
Fælles om det sociale ansvar - initiativet
Diskussion om bordet ved konferencen Fælles Om

Folkekirken i nye samarbejder med kommuner

Fælles om det sociale ansvar - nye samarbejder mellem folkekirker, kommuner og kirkelige organisationer 

Aarhus Stifts Diakoniudvalg, står sammen med Biskop Henrik Wigh-Poulsen bag initiativ Fælles om det sociale ansvar, der sætter fokus på nye samarbejder mellem folkekirker, kommuner og kirkelige organisationer i Østjylland.

Startskuddet lød på en netværkskonferen, der fandt sted på Aarhus Rådhus den 23. januar 2018.

Her deltog mere end 175 ledende medarbejdere, politikere og frivillige fra folkekirker, kommuner og kirkelige organisationer.

Programmet var en vekselvirkning mellem oplæg, samtale­runder og open space præsentationer af cases krydret med den obligatoriske fællessang og kaffe.

10 østjyske kommuner fra Aarhus Stift var repræsenteret: Favrskov, Hobro-Mariager, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus.

Fra kommunalt hold er det bl.a. 6 borgmestre og 2 rådmænd, en stribe kommunalpolitikere, fem kommunaldirektører og en række chefer og medarbejdere fra blandt andet social-, beskæftigelses-, ældre- sundhed og omsorgsområdet.

Fra folkekirkeligt hold deltog, udover biskoppen, 14 provster, en række præster og menighedsrådsmedlemmer samt medarbejdere fra folkekirkens uddannelses- og videnscenter.

Konferencen er den første af sin art i Danmark, der så målrettet har fokus på at skabe nye lokale relationer mellem kirker og kommuner med henblik på at øge samarbejdet om det fælles sociale ansvar. Den er første trin af en længere proces, der i første omgang løber frem til 31. januar 2019, hvor næste netværkskonference finder sted på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Det er medarbejdere fra Kirken i Byen projektet, som har arrangeret konferencen.