Fortsæt til hovedindholdet
Stiftsrådets projekter
Diakoni i Aarhus Stift

Det vi gør for hinanden

Diakoni - eller folkekirkens sociale arbejde, kirkens omsorgsarbejde, kirkens hjælpearbejde eller hvilken benævnelse, man nu vælger at bruge - betyder ganske enkelt: Det, vi gør for hinanden.


Stiftsrådet i Aarhus har fokus på det diakonale arbejde og udgiver derfor i efteråret et inspirationshæfte til menighedsråd, som vil kigge nærmere på diakonien i deres sogn. Hæftet bliver sendt ud til alle menighedsråd i Aarhus Stift, og det ligger til download her. 


Der udkommer også tre små film, der fortæller om nogle af de projekter, hvor kirker i Aarhus Stift arbejder sammen med andre aktører om at skabe gode rammer og tilbud for børn, unge og voksne. 


Den første film er klar og kan ses her

Se filmen om

Trygge fællesskaber

Se filmen om husrum her

Se filmen om

Trivselsgrupper i folkeskolen

Se filmen om trivselsgrupper her


En af de søjler vores kirke hviler på

Jeg tror, at mange synes, at diakoni kan være en særlig opgave, der kan være tung at løfte... Læs mere...

Trygge fællesskaber

HUSRUM tilbyder et trygt og ligeværdigt fællesskab for ensomme unge, og flere kirker bidrager med at stille lokaler og gode rammer til rådighed for de unge... Læs mere...