Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 18-08-2021
""

Beslutningsprotokol fra 14. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift onsdag den 18. august 2021 i Aarhus Bispegård

1. DEBAT:                             
Biskop Henrik Wigh-Poulsen generel status om stiftet, corona mv.

 

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordene blev godkendt.

 

3. ORIENTERING: Økonomi

3.1.     Afgørelser truffet af biskoppen

3.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

3.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelig stiftsudvalg

3.4.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

3.5.     Lånebevillinger

3.6.     Frigivelse af indlån

3.7.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

4. BESLUTNING: Ansøgninger

4.1.     Fra Elev Menighedsråd.
Ansøgning om støtte til velkomstfolderen ”Elev og Nye”
Ansøgt om 10.000 kr.

Stiftsrådets beslutning: afslag med begrundelse i at falder udenfor stiftsrådets formål og at bær søge om midlerne lokalt.

 

5. BESLUTNING: Fastlæggelse af møder 2022

Tirsdag den 1. februar, forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 22. februar, stiftsrådsmøde

Torsdag den 21. april, forretningsudvalgsmøde
Fredag-lørdag den 6.-7. maj, konference

Torsdag den 11. august, forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 25. august, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 11. oktober, forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde

Stiftsrådets beslutning: datoerne blev godkendt.

 

6. ORIENTERING: Orientering fra formanden

6.1.     Når Grænser flyttes status, nye medarbejdere

6.2.     Folder og brev om valg til stiftsrådet: Stiftsrådsvalg 2021 (mailchi.mp)

6.3.     Elev mr. med orientering om el-TUK-TUK

6.4.     Fra Fyens Stift med orientering om formandsmøder onsdag den 19. januar kl. 17.00-19.00 og lørdag den 5. marts kl. 10.00-15.00 2022

6.5.     Invitation til konference, Folkekirke og religionsmøde den 5.-6. november 2021

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

7. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

7.1.     Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

7.1.1.       Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

7.1.2.       Danske kirkers Råd

Referat fra årsmødet den 12. juni 2021

7.2.     Stiftsudvalg om Gymnasiekonference. (til den 18. feb. 2022)

7.3.     Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. (til den 18. februar 2022)

7.4.     Stiftsudvalget om Folkekirken på messer (til den 18. feb. 2022)

7.5.     Stiftsudvalget om Kommunikation (til den 18. feb. 2022)

7.6.     Stiftsudvalget om Diakoni (til den 23. februar 2022)

7.7.     Det religionspædagogiske stiftsudvalg (til den 18. februar 2022)

7.8.     Stiftsudvalget om salmer (til den 18. feb. 2022)

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.
 

PAUSE 10 minutter

 

8. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene

8.1.     Stifternes Kapitalforvaltning
Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

8.2.     Fællesfondens Budgetsamråd
Gennemgang og prioritering af årets ansøgere

Stiftsrådet gennemgik ansøgningerne med henblik på prioritering.

8.3.     Folkekirkens Nødhjælps Råd

 

9. ORIENTERING: Eventuelt

9.1.     Møder 2021

Onsdag den 28. september, forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 13. oktober, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 14. december, konstituerende stiftsrådsmøde

 

9.2.     Forslag til oplæg

Oplæg om projekt ”når grænser flyttes”, konferencen 2022.

Folkekirkens Nødhjælp, generalsekretær, februar 2022.

Domprovstiet om badehusene, august 2022.

Folkekirke og Religion ved Ane Kirstine Brandt.

Repræsentant fra stiftsudvalgene og -rådene om deres arbejde.