Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 13-10-2021
""

Beslutningsprotokol af 15. møde i Stiftsrådet for Aarhus Stift onsdag den 13. oktober 2021

1. DEBAT: Status fra biskoppen om stiftsrådets seneste valgperiode

Biskoppen opsummere stiftsrådets aktiviteter, fokus og resultater fra den seneste valgperiode.

 

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Stiftsrådet godkendte dagsordenen uden bemærkninger.

 

3. ORIENTERING: Økonomi

3.1.     Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører

3.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

3.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

3.4.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

3.5.     Lånebevillinger

3.6.     Frigivelse af indlån

3.7.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

4. BESLUTNING: Økonomi: godkendelse af stiftsudvalgenes budgetønsker for 2022

4.1.     Det mellemkirkelige Stiftsudvalg ansøger om et budget på 200.000 kr.
Budgettet for 2022 blev godkendt.

4.2.     Stiftsudvalg om Gymnasiekonference aktiviteter for 2022 er fuldt finansieret

4.3.     Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads budget 2022 indgår i bevillingen for projekt ”bliv præst”

4.4.     Stiftsudvalget om Folkekirken på messer søger om overførelse af ubrugte midler fra 2021 på 25.000 og en bevilling på 30.000 i alt 55.000 kr.
Budgettet for 2022 blev godkendt.

4.5.     Stiftsudvalget om Kommunikation ansøger om et budget på 400.000 kr.
Budgettet for 2022 blev godkendt.

4.6.     Stiftsudvalget om Diakoni

4.7.     Det religionspædagogiske stiftsudvalg ansøger om et budget på 50.000 kr.
Budgettet for 2022 blev godkendt

4.8.     Stiftsudvalget om salmer, ansøger om et budget på 68.000 kr.
Stiftsrådet er positivt indstillet overfor ansøgningen, men inden der kan tages endelig beslutning, ønskes der en nærmere uddybning af budgettets poster.

 

5. BESLUTNING: Økonomi

5.1.     Fastlæggelse af budget for det bindende stiftsbidrag for 2022
Budgettet for 2022 blev godkendt.

 

6. BESLUTNING: Ansøgninger

6.1.     Fra Rimsø-Kastbjerg Menighedsråd.
Ansøgning om støtte til ”Kulturel-vandring i Fornæs Pastorat”
Ansøgt om 75.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: Forretningsudvalget finder det vigtigt, at projekter af denne slags har lokal forankring og støtte. Men da det er et godt initiativ, foreslår forretningsudvalget, at stiftsrådet støtter ansøgningen med halvdelen af det ansøgte beløb: 37.500 kr.
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af et beløb på 37.500 kr.

6.2.     Fra sp. Line Rudbeck.
Ansøgning om støtte til stand på DemensDagene 2023.
Ansøgt om 62.312,50 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: Bevilling af hele beløbet.
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af det søgte beløb på 62.312,50 kr.

6.3.     Fra den Grønlandske Menighed i Danmark.
Ansøgning om støtte til dækning af udgifter til bestyrelsesarbejde.
Ansøgt om 10.000 kr.
(Ansøgningen er modtaget den 30/9-2021 og ikke behandlet på forretningsudvalgsmødet)
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det søgte beløb på 10.000 kr., men stiftsrådet er indstillet på at yde fuld dækning for de angivet budgetudgifter for 2022 på 15.217,60 kr. såfremt Den Grønlandske Menighed i Danmark ønsker dette.

6.4.     Fra Ingrid Ank, Grundtvigsk Forum.
Ansøgning om støtte til et aktivitetsbudget for en kommende ”Grundtvigs Skoletjeneste”.
Ansøgt om op til 100.000 kr.
(Ansøgningen er modtaget den 05/10-2021 og ikke behandlet på forretningsudvalgsmødet)
Stiftsrådets beslutning: Bevilling af 100.000 kr.

6.5.     Fra Niels Aagaard, formand for Landsforeningen Det Fælles Bedste
Ansøgning om støtte til ”Aarhus synger for Klimaet”
Ansøgt om støtte til helt eller delvis dækning af udgifter på 26.625 kr.
(Ansøgningen er modtaget den 11/10-2021 og ikke behandlet på forretningsudvalgsmødet)
Stiftsrådets beslutning: Afslag da ansøgningen falder udenfor stiftsrådets bevillingspolitik.

 

7. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen

7.1.     Ansættelse af ny kommunikationskonsulent tidslinje og opslag
Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til forslag til opslag og tidslinje for ansættelsen.

7.2.     Himmelske dag 2025
Biskoppen orienterede om processen frem himmelske dage 2025 og om projektets organisering.

 

8. ORIENTERING: Orientering fra formanden

8.1.     Takkehilsen fra Marianne Lynge Krog for bevilling

8.2.     Fra Niels B. Povlsgaard med orientering om Bibliarium

8.3.     Fra FUV med status på projekt ”Når grænser flyttes”

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

9. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orienteringer       
9.1.          Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

9.1.1.       Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

9.1.2.       Danske kirkers Råd
                Referat fra årsmødet den 12. juni 2021

9.2.     Stiftsudvalg om Gymnasiekonference. (til den 18. feb. 2022) fm Lars Lindgrav Sörensen

9.3.     Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. (til den 18. februar 2022) fm. Erik Søndergård

9.4.     Stiftsudvalget om Folkekirken på messer (til den 18. feb. 2022) fm. Erik Søndergård

9.5.     Stiftsudvalget om Kommunikation (til den 18. feb. 2022) fm. Morten Bay Mortensen

9.6.     Stiftsudvalget om Diakoni (til den 23. februar 2022) fm. Susanne Kolby Rahbek

9.7.     Det religionspædagogiske stiftsudvalg (til den 18. februar 2022) Fm. Karen Togsverd Hansen

9.8.     Stiftsudvalget om salmer (til den 18. feb. 2022) fm. Morten Skovsted

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

10. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.

10.1.  Stifternes Kapitalforvaltning

Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

10.2.  Fællesfondens Budgetsamråd

10.3.  Folkekirkens Nødhjælps Råd

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

11. ORIENTERING: Eventuelt

11.1.  Møder 2021

Onsdag den 13. oktober, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 14. december, konstituerende stiftsrådsmøde

 

11.2.  Møder 2022

Tirsdag den 1. februar, forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 22. februar, stiftsrådsmøde

Torsdag den 21. april, forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 7. april provstiudvalgsmode
Fredag-lørdag den 6.-7. maj, konference

Torsdag den 11. august, forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 25. august, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 11. oktober forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde

 

11.3.  Forslag til oplæg

  • Folkekirkens Nødhjælp, generalsekretær, februar 2022
  • Oplæg om projekt ”når grænser flyttes”, konferencen 2022
  • Domprovstiet om badehusene, august 2022
  • Folkekirke og Religion ved Ane Kirstine Brandt
  • Repræsentant fra stiftsudvalgene og -rådene om deres arbejde
  • Lars Buch Viftrup om sin PHD afhandling om kirken i byen.

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.