Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Konstituerende stiftsrådsmøde i stiftsrådet den 14. december 2021
""

Beslutningsprotokol af det konstituerende møde i stiftsrådet


Tirsdag den 14. december 2021, kl. 16.00-18.00

 

1. ORIENTERING:                
Velkomst ved biskop Henrik Wigh-Poulsen

1.1. Præsentation af medlemmerne

1.2. Præsentation af stiftsrådets opgaver

Biskoppen bød velkommen og fortalte om stiftsråds formål, opgaver og struktur.

Stiftskontorchef Jette Madsen fortalte om stiftsrådets opgaver mht. forvaltning af stiftsmidlerne og det bindende stiftsbidrag.

Medlemmerne præsenterede sig selv.

Medlemsoversigten kan ses på stiftets hjemmeside her.

 

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

3. BESLUTNING: Afgivelse af erklæring

Afgivelse af erklæring efter § 7 i menighedsrådsloven, hvis erklæringen ikke tidligere er afgivet.

Ingen bemærkninger under dette emne.

 

4. BESLUTNING: Afgivelse af samtykke til at lægge billeder på stiftsrådets hjemmeside

Stiftsrådets medlemmer bedes give samtykke til, at billeder af medlemmerne bliver lagt på stiftets hjemmeside.

Stiftsrådet blev orienteret om, at aflevere erklæringen til stiftsadministrationen.

 

5. BESLUTNING: Valg af formand

Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen.

Ann-Rose Dahy blev foreslået og accepterede valg.

Hanna Broadbridge blev foreslået og accepterede valg.

Ann-Rose Dahy modtog 14 stemmer.

Hanna Broadbridge modtog 5 stemmer.

Ann-Rose Dahy blev valgt som formand.

 

6. BESLUTNING: Valg af næstformand

Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen.

Hanna Broadbridge blev foreslået og accepterede valg.

Hanna Broadbridge blev valgt som næstformand.

 

7. BESLUTNING: Valg af gejstligt medlem til forretningsudvalget

Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år af gangen. Biskoppen kan ikke stille op.

Sognepræst Jacob D. Krogh Rasmussen blev foreslået og accepterede valg.

Jacob D. Krogh Rasmussen blev valgt.

 

8. BESLUTNING: Fastlæggelse af udvalgsstruktur

Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, om der skal nedsættes et særligt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau, jf. lov om folkekirkens økonomi § 23a, stk. 6.

Biskoppen foreslog at udskyde valg af repræsentanter til stiftsudvalgene indtil stiftsrådets møde den 22. februar 2022, hvor alle udvalgenes funktionsperiode udløber og hvor alle udvalgene bliver vurderet om de skal fortsætte i en ny funktionsperiode.

Stiftsrådet besluttede at udskyde valg af repræsentanter til stiftsrådets udvalg til mødet den 22. februar 2022.

Stiftsrådet besluttede at, der fortsat skal være et mellemkirkeligt stiftsudvalg.

 

9. BESLUTNING: Valg af repræsentant til stiftsudvalg. 
Der skal vælges 2-3 medlemmer. 
Se udvalgenes arbejde her
Valget er gældende for 4 år.

9.1. Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Følgende medlemmer stillede op og blev valgt som repræsentanter til Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg: 
Bettina Stig Bertelsen
Ann-Rose Dahy
Jacob D. K. Rasmussen
Hanna Broadbridge
Susanne Dalsgaard 

 

 

10. BESLUTNING: Valg af repræsentant til råd m.m.

10.1. Valg af repræsentant til fællesfondens budgetsamråd

Med virkning for 2022. Valget er gældende for 1 år.

Tom Ebbe Jakobsen stillede op.

Tom Ebbe Jakobsen blev valgt.

10.2. Valg af repræsentant og suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning

Valget er gældende for 4 år fra 2022.

Jørgen Lundsberg stillede op.

Jørgen Lundsberg blev valgt.

Susanne Dalsgaard stillede op som suppleant og blev valgt.
 

10.3. Valg af repræsentant til Folkekirkens Nødhjælps Råd

Valget er gældende for 4 år fra 2022.

Ilse Kyndesgaard stillede op og blev valgt.
 

10.4. Valg af repræsentant til Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Valget er gældende for 4 år fra 2022.

Professor Peter Lodberg blev foreslået.

Peter Lodberg blev valgt.

10.5. Valg af repræsentant til ”Folkekirke og Religionsmøde”

Valget er gældende for 4 år fra 2022.

Sognepræst Niels Hviid blev foreslået.

Niels Hviid blev valgt.

Bettina Stig Bertelsen stillede op og blev valgt.

 

11. BESLUTNING: Observatører

Stiftsrådet kan indbyde andre til at deltage i stiftsrådets møder som observatører, jf. forretningsordenens § 6.

Stiftsrådet bedes beslutte, hvorvidt der skal sidde en repræsentant for Aarhus Universitet som observatør i stiftsrådet.

Stiftsrådet besluttede, at man gerne vil have Aarhus Universitet som observatør i stiftsrådet.

Stiftsrådet besluttede også at spørge professor Peter Lodberg, om han vil deltage som observatør.

 

12. BESLUTNING:Oplæg til mødedatoer 2022

Møderne afholdes på Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C.

Tirsdag den 1. februar, forretningsudvalgsmøde

kl. 9.00-10.30

Tirsdag den 22. februar, stiftsrådsmøde

kl. 16.00-19.00

Torsdag den 21. april, forretningsudvalgsmøde

kl. 9.00-10.30

Torsdag den 7. april provstiudvalgsmode

kl. 17-19.00

Fredag-lørdag den 6.-7. maj, konference

Torsdag den 11. august, forretningsudvalgsmøde

kl. 9.00-10.30

Torsdag den 25. august, stiftsrådsmøde

kl. 16.00-19.00

Tirsdag den 11. oktober forretningsudvalgsmøde

kl. 9.00-10.30

Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde

kl. 16.00-19.00

Stiftsrådet tog datoerne til efterretning.

 

13. ORIENTERING:  Eventuelt

13.1. Mulige oplæg/ diskussionspunkter til kommende stiftsrådsmøder

Lars Buch Viftrup blev foreslået inviteret til at komme og fortælle om sin PHD afhandling om Kirken i Byen på mødet den 22. februar 2022.

 

Det blev forslået og godkendt, at stiftsadministrationen udarbejde en adresseliste til stiftsrådets medlemmer.