Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 29-10-2021

Tilrettet delvise referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning fredag den 29. oktober 2021 fra kl. 10.15 til 15.00 i Aarhus Bispegård

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ole Nielsen, Jens Pedersen, Ebbe Balck Sørensen og Søren Kallestrup

 

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

 

Administrator og kapitalforvaltere

Jyske Invest, Finn Beck
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog
Alm Brand Bank/Sydbank, Casper de Vos-Zehngraff

Steen Søborg Andersen, PwC

Afbud fra

John Theil Münster (John deltog i FU møde den 25. oktober 2021, hvor han tilsluttede sig indstillingen om administratoropgaven)
Ole Pagels
Gorm Skat Petersen (suppleant for Ole Pagels)

 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
 

Godkendt.

 

Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat.

Orientering om status for udbud af KAS og GIAS 
Formanden oplyste, at KAS er startet pr. 1. oktober 2021 og det kører og budgettet holder.

Gias system gennemopdateres i foråret 2022

Jørgen Nielsen er formand for programledelsen i KAS/GIAS udbuddet.

Bestyrelsen tiltræder, at han fortsat er det.

 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator.

Overbliksark

Finn Beck gennemgik bilag 3.1

 

Udvikling i likviditeten

Finn Beck gennemgik bilag 3.2

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne.

 

Danske Bank

Pixiudgaven blev omdelt og gennemgået

Forventet rente de næste 12 måneder – 0,86 %

 

Nordea Asset Management

Pixiudgaven blev omdelt og gennemgået

Forventet rente de næste 12 måneder – 1,7 %

 

Sydbank/Alm. Brand Bank

Pixi udgaven blev omdelt og gennemgået

Forventet rente de næste 12 måneder – 1,2 %

 

Formanden takkede de 3 forvaltere.

 

Kapitalforvaltere forlod mødet.
 

 

Ad 9. Eventuelt

Fastsættelse af renten. Kommer på næste bestyrelsesmøde og det sendes til stifterne og medlemmerne af bestyrelsen.

Der aftales et møde i februar/marts 2022.

 

Mødet den 21. januar 2022 fastholdes.

Bestyrelsesmøderne i 2022
Konstituerende møde i ny bestyrelse den 21. januar 2022 kl. 10.15-14.00.
Den 10. maj 2022 kl. 10.15-15.00.
Den 7. september 2022 kl. 10.15-15.00.
Den 10. november 2022 kl. 10.15-15.00.