Fortsæt til hovedindholdet
Økonomi
Stifternes kapitalforvaltning
""

Stifternes kapitalforvaltning

De gravstedskapitaler, der indbetales til menighedsrådene til fremtidig vedligeholdelse af gravsteder, forvaltes af Danmarks 10 stifter. 

Stifterne skal forvalte gravstedskapitalerne efter regler fastsat af Kirkeministeriet. En del af kapitalerne udlånes til menighedsrådene til renovering/nybygning af kirker, sognegårde, præstegårde mv. Den resterende del investeres i værdipapirer. 

På landsplan udgør den samlede kapital ca. 5 mia. kr. Heraf er ca. 2 mia. udlånt til menighedsråd. De resterende midler på ca. 3 mia. kr. har stifterne overladt til Stifternes Kapitalforvaltning.  

Stifternes Kapitalforvaltning er et samarbejde mellem alle 10 stifter. Stifternes Kapitalforvaltning ledes af en bestyrelse på 10 personer – ét medlem fra hvert stift. 

Stifternes Kapitalforvaltning har indgået aftale med SEB og Sydbank som forvaltere. Der er derudover indgået aftale med Jyske Invest som administrator.
 

Læs mere om Stifternes Kapitalforvaltning, herunder vedtægter, regnskaber, mødereferater og nyhedsbreve herunder:

Bestyrelsesmøder i kapitalforvaltningen 2024:

23. februar 2024, 8. maj 2024, 11. september 2024 og 14. november 2024. Møderne er fra kl. 10.15 til ca. kl. 15.00.