Fortsæt til hovedindholdet
Økonomi
FLØS (folkekirkens lønservice)
Stablede mønter

Fløs (Folkekirkens Løn-service)

Forudlønnede præster

SKAT har besluttet, at det ikke længere er muligt at foretage 13. lønkørsel (i januar måned). For forudlønnede er december måneds lønkørsel, der sker medio november, derfor sidste mulighed for at henføre lønudbetaling til indeværende år. Især ved udbetaling af befordringsgodtgørelse skal man være opmærksom på dette.


Stifternes løncenter for menighedsråd 

Den 1. maj 2016 overgik alle menighedsråd i hele landet til at få kørt deres løn i det fælles ”Stifternes løncenter for menighedsråd”. Der er således ikke en Fløs afdeling i Aarhus Stift.

 

Arbejdsfordelingen mellem løncenter og de 10 stiftsadministrationer  

Stifternes løncenter for menighedsråd skal alene ”køre lønnen” i FLØS og være menighedsrådene behjælpelig med spørgsmål af lønteknisk karakter. Det kan f.eks. være spørgsmål om:

 lønarter

 stillingskategorier

 at rette fejl i indberetningen

 at kontrollere indberetningen

 

Det er fortsat Aarhus Stift, der står for al rådgivning vedr. personaleforhold. Det betyder, at menighedsråd i Aarhus Stift skal henvende sig til stiftet med spørgsmål f.eks. om:

 overenskomster

 ferielov (varsler, afholdelse, ferieår, beregning)

 ferieaftale (varsler, afholdelse, ferieår, beregning)

 barselsregler

 stillingens størrelse

 

Personalet i Stifternes løncenter for menighedsråd vil henvise til de enkelte stifter, hvis et menighedsråd retter henvendelse om noget, som menighedsrådets egen stiftsadministration tager sig af – og omvendt vil stiftet henvise til den relevante afdeling i løncentret, hvis spørgsmålet er af lønteknisk karakter.

 

Løncenteret i Haderslev Stift servicerer menighedsrådene i Aarhus Stift. Deres telefonnummer er 7452 2025.

Yderligere oplysninger om Løncenteret findes på DAP'en under hver enkel afdeling. 


Løncenteret i Haderslev Stift servicerer menighedsrådene i Aarhus Stift.


Deres telefonnummer er: 7452 2025.