Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Om stiftet
Blik ind over Aarhus by med fokus på domkirken

Om Aarhus Stift


Den danske Folkekirke er opdelt i 10 stifter; Aalborg Stift, Viborg Stift, Aarhus Stift, Ribe Stift, Haderslev Stift, Fyens Stift, Helsingør Stift, Roskilde Stift, Københavns Stifts samt Lolland- Falster Stift. Herudover er der et stift på Grønland og et på Færøerne. Stifterne har hver deres hjemmesider.

Aarhus Stift strækker sig fra Horsens i syd til Silkeborg i vest og Hobro i nord. Dette kan ses på kortet nedenfor.


Stiftskort delt ind i stiftets 10 provstier

Aarhus Stift med provstier og sogne - kortet kan forstørres ved at klikke på billedet.


Provstierne

Aarhus Stiftet er inddelt i 14 provstier. I hvert provsti er der en sognepræst valgt til provst. Provsten er den nærmeste tilsynsførende med de øvrige præsterne i provstiet. Provsten fører desuden et vist tilsyn med kirkerne i provstiet. Domprovsten, provsten ved Domkirken, er tillige stedfortræder for biskoppen.

Ved hvert provsti er valgt et provstiudvalg, der består af mellem fire og seks lægfolk og provsten. Provstiudvalget skal godkende og koordinere de enkelte menighedsråds budgetter. Provstiudvalget er også godkendende instans i forhold til menighedsrådene på en række økonomiske, administrative og bygningsmæssige områder. De læge medlemmer af provstiudvalgene vælges for fire år ad gangen af menighedsrådsmedlemmerne i provstiet.

Sogne

Provstierne er alle inddelt i et antal sogne. Sognene er Den danske Folkekirkes grundlæggende enheder. Som regel er der til hvert sogn knyttet én kirke, mens visse sogne råder over flere kirker. Alle indbyggere i et sogn, som er medlemmer af folkekirken, har ret til kirkelig betjening i form af f.eks. kirkelige handlinger og sjælesorg fra sognets præster.

Hvert sogn har et menighedsråd, hvis opgave er at styre kirkelige, administrative og ledelsesmæssige opgaver: administration og vedligeholdelse af kirkebygninger, præsteboliger, mødelokaler, kontorer og kirkegårde. Menighedsrådet er også arbejdsgiver for personalet ansat ved kirken såsom kordegn, kirketjener, organist og kor samt medarbejdere på kirkegården. Derudover medvirker menighedsrådet ved ansættelse af præster.

Hvis du er i tvivl om hvilket provsti din kirke eller dit sogn tilhører, eller ønsker du at finde flere oplysninger om din kirke eller sogn kan disse findes ved at besøge kirkeministeriets portaler sogn.dk  eller provsti.dk og derefter søge den ønskede kirke, sogn eller provsti frem i søgefeltet.

Aarhus Stift omfatter 336 sogne, og der er ansat cirka 330 præster, hvoraf nogle har særlige funktioner.