Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Kontakt Folkekirkens konsulenter
Træallé på kirkegård

Folkekirkens konsulenter

Folkekirken har en række konsulenter tilknyttet til at rådgive indenfor blandt andet renovering af kirker og præstegårde, nybyggeri, varme- energi og klima, inventar og forpagtning af landbrugsjord.

 

Bygningskonsulent for præstegårde, arkitekt m.a.a.
Mia Rahbek Andersen, Allégade 45, 8700 Horsens
e-mail: mra@linjen.dk , tlf.: 75 62 64 55

 

Præstegårdskonsulent
SEGES P/S (tidligere Videnscentret for Landbrug)
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N
Morten Haahr Jensen
tlf.: 87 40 51 31
e-mail: mhj@seges.dk

 

Kirkegårdskonsulent, landskabsarkitekt
Anne-Marie Møller, P. Mønsteds Allé 18, 8270 Højbjerg

Møller & Fauerskov Landskabsarkitekter ApS,
Bævervej 22, 8270 Højbjerg
e-mail: am@mflandskab.dk , tlf.: 22 25 86 65

 

Kgl. bygningsinspektør, arkitekt MAA, NORDMAK
Noah Boe-Whitehorn, H + Arkitekter, Teglværksgade 37, 2100 København Ø
e-mail: kirke@hplus.dk tlf.: 93 10 40 13

 

Varme- energi- og klimakonsulent, civilingeniør
Poul Klenz Larsen, Vilvordevej 55, 2920 Charlottenlund
e-mail: kvek@outlook.dk , tlf.: 39 64 34 63 og 20 15 35 30
(landsdækkende)

 

Orgelkonsulent, organist
Torben Krebs, Filosofgangen 12, 5000 Odense
e-mail: torbenkrebs@gmail.com, tlf.: 66 14 45 54 og 53 65 57 79

 

Klokkekonsulent, klokkenist
Per Rasmus Møller, Nørregade 4, 8550 Ryomgård
e-mail: prm@km.dk, tlf.: 86 39 40 48 og 23 80 44 28
(Landsdækkende)

 

Nationalmuseet, Frederiksholms Kanal 12, 1220 København K
e-mail: kirkekonsulenter@natmus.dk, tlf.: 41 20 61 21

 

Kulturarvstyrelsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København K

 

Kirkeministeriet, Frederiksholms Kanal 21, 1015 København K
tlf.: 33 92 33 90

 

Civilstyrelsen, Gyldenløvesgade 11, 2., 1600 København V
fax 39 20 45 05, civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk, tlf.: 33 92 33 34

 

Selskabet for Kirkelig Kunst, Frederiksholms Kanal 28G, 1220 København K
e-mail: post@kirkeligkunst.dk, tlf.: 33 15 58 66