Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Anni Louise Albæk

Anni Louise Albæk

Udannelseskonsulent

Portrætfoto af uddannelseskonsulent Anni Albæk

Anni Louise Albæk
Fotograf: Gorm Branderup

Mobil nummer: 21 81 09 51
E-mail: kmaar@km.dk / alal@km.dk

 

 

  • Lede introduktionssamtalen sammen med provsten og anvise mentorer.
  • Lede og understøtte mentorkorpset.
  • Besøge præstens på dennes arbejdsplads og give sparring omkring arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer.
  • Stå for den religionspædagogisk sparring -  altså vejledning i forhold til konfirmations-forberedelsen.
  • Stå for kollegial sparring ved et højmessebesøg, hvor vi kommer omkring liturgisk adfærd og prædiken.
  • Sikre at præstens mentorforløb fungerer hensigtsmæssigt. Stå til rådighed for spørgsmål fra præst, mentorer, provster og biskop.

Som uddannelseskonsulent i Aarhus stift er det mit ansvar at sikre sammenhæng i alle nye præsters obligatoriske, 2-årige efteruddannelsesforløb ved oprettelse og ajourføring af introduktionsplanen.

Jeg møder de nye præster ca. 8 gange hver og har fokus på pastoralfaglig og teologisk udvikling gennem mine sparrings- og supervisionssamtaler ved gudstjeneste og undervisning - og sætter trivsel, samarbejde og arbejdsmiljø i centrum ved det obligatoriske arbejdspladsbesøg.

Jeg har et nært samararbejde med både provster, biskop og Folkekirkens Udviklings og Videnscenter (FUV) om forløbet og har ansvaret for stiftets mentorkorps med erfa-møder og uddannelse inden for vejledning. Jeg deltager fast i stiftets arbejdsmiljøudvalg og provstemoder med afsæt i mit fokus på de nye præster.

Derudover varetager jeg det bagvedliggende administrative arbejde med journaliseringer, målindberetninger og langtidsplanlægning; afholder kurser på stiftet om bl.a. klasseledelse og arrangerer kurser om økonomi/menighedsrådslov og lign. 

Som formand for Det religionspædagogiske stiftsudvalg står jeg i spidsen for udvikling af undervisningsmateriale, faglig inspiration og prioritering af stiftes religionspædagogiske fokus.

Alle henvendelser til Aarhus Stift bør sendes til vores hovedmail kmaar@km.dk.

På den måde sikrer vi, at din henvendelse når frem til den rette modtager, og at den bliver journaliseret.