Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppen
Bisperækken i Aarhus Stift
Malerier af bisperækken i Aarhus Stift

Bisperækken i Aarhus Stift

Før Reformationen

Reginbrand er navnet på Aarhus´ første biskop.

Aarhus er den ene af tre danske byer, som har en biskop med ved et stort kirkemøde i Ingelheim i Tyskland i år 948. Det er omkring 20 år før kong Harald Blåtand “gør danerne kristne”. Men vi véd ikke andet, end at biskoppen hedder Reginbrand. Bispesædet bliver nedlagt i år 988. Måske fordi manden bag den danske kristendom, kong Harald Blåtand, på dette tidspunkt bliver dræbt i borgerkrig med sin søn, Svend Tveskæg. Aarhus bliver bispesæde igen i år 1070, hvor byggeriet af byens første domkirke, Skt. Nicolai Kirke, begynder.

Nævnt 1070 Christian

Nævnt 1134 Ulkil

Nævnt 1138 Illuge

Nævnt 1165 Eskil

1165 – 1191 Svend

1191 – 1204 Peder Vognsen

1204 – 1215 Skjalm Vognsen

1215 – 1224 Ebbe Vognsen

1224 – 1246 Peder Elavsøn

1246 – 1249 Strid om bispevalg

1249 – 1260 Peder Ugotsøn

1260 – 1261 Strid om bispevalg

1261 – 1272 Tyge 1.

1272 – 1276* Peder 4.

1276* – 1288 Tyge2.

1288 – 1306 Jens Assersøn

1306 – 1310 Esger Juul

1310 – 1325 Esger Bonde

1325 – 1352 Svend

1352 – 1369 Poul

1369 – 1386 Oluf

1386 – 1395 Peder Jensen Lodehat

1395 – 1424 Bo Mogensen

1424 – 1449 Ulrik Stygge

1449 – 1482 Jens Iversen Lange

1482 – 1490 Ejler Madsen Bølle

1490 – 1520 Niels Clausen

1520 – 1536 Ove Bille

* cirkaangivelse

Efter Reformationen

Efter Grevens Fejde blev Reformationen indført ved recessen af 30. oktober 1536, som afskaffede den katolske bispemagt og konfiskerede bispegodset. Kirkens nyordning blev fastlagt i kirkeordinansen af 2. september 1537. Samme dag indviedes de syv første lutherske biskopper.

1537 – 1557 Mads Lang

1557 – 1587 Lauritz Bertelsen

1587 – 1590 Peder Jensen Vinstrup

1591 – 1593 Albert Hansen

1593 – 1626 Jens Gjødesen

1626 – 1643 Morten Madsen

1645 – 1660 Jacob Matthiesen

1660 – 1664 Hans Brochmand

1664 – 1691 Erik Grave

1691 – 1713 Johannes Braem

1713 – 1738 Johannes Ocksen

1738 – 1764 Peder Jacobsen Hygom

1764 – 1777 Poul Mathias Bildsøe

1777 – 1788 Jørgen Hee

1788 – 1805 Hector Frederik Janson

1805 – 1829 Andreas Birch

1829 – 1830 Peter Hans Mønster

1830 – 1845 Jens Paludan-Miiller

1845 – 1881 Gerhard Peter Brammer

1881 – 1884 Bruun Juul Fog

1884 – 1905 Johannes Clausen

1905 – 1907 Frederik Nielsen

1907 – 1916 Hans Sophus Sørensen

1916 – 1931 Thomas Schiøler

1931 – 1940 F.C. Bruun Rasmussen

1940 – 1962 G. Skat Hoffmeyer

1962 – 1963 Kaj Jensen

1963 – 1980 Henning Høirup

1980 – 1994 Herluf Eriksen

1994 – 2015 Kjeld Holm

2015 – Henrik Wigh-Poulsen