Fortsæt til hovedindholdet
Whistleblowerordning
Statistik - Aarhus Stifts whistleblowerordning pr. 31-12-2023

Statistik vedrørende Aarhus Stifts whistleblowerordning

Det fremgår af whistleblowerlovens § 27, at Aarhus Stift mindst en gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Hvis en indberetning afvises, kan det f.eks. skyldes, at det indberettede forhold enten ikke er omfattet af whistleblowerloven, eller ikke vedrører Aarhus Stifts. Aarhus Stift følger vejledningsprincippet i forvaltningslovens § 7, stk. 1.

Såfremt en indberetning afvises, f.eks. fordi den ikke vedrører forhold i Aarhus Stift, er det whistleblowerenhedens praksis så vidt muligt at give indberetteren vejledning om, til hvilke(n) myndighed(er) der evt. kan rettes henvendelse om de indberettede forhold.

I forbindelse med offentliggørelse af oplysninger skal bl.a. den særlige tavshedspligt efter § 25 i whistleblowerloven iagttages.

De overordnede temaer er udformet på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere whistlebloweren eller den berørte person, og indeholder ikke nærmere oplysninger fra de enkelte indberetninger.

Perioden fra og med 
29. november 2022 til 31. december 2023

Modtagne
indberetninger 
Indberetninger, 
der er 
realitets-
behandlet
Afviste/
afsluttede
indberetninger
Indberetninger,
der har givet
anledning til
politianmeldelse
Overordnede
temaer for 
indberetninger
    Ansættelsesret-
lige forhold
 

1

1

1

0

Forvaltningsret-
lige forhold