Fortsæt til hovedindholdet
Præstestillinger
Nyheder

Sognepræst i Christians Pastorat, Aarhus Domprovsti, Aarhus Stift

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Christians Pastorat, Aarhus Domprovsti skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Stillingen som overenskomstansat sognepræst i Christians Pastorat, Aarhus Domprovsti skal besættes midlertidigt ved konstitution.

Stillingen har en beskæftigelsesgrad på 25%.

Konstitutionen, der er begrundet i sognepræstens delvise frikøb for en periode på 3 år, sker i perioden fra ansættelsestidspunktet og til og med den 31. juli 2027.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst.

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet.

Har du lyst til at læse mere om sognet og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: www.christianskirken.dk.

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Aarhus Stifts hjemmeside ved at trykke på linket her

Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten med tilhørende protokollat.

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Du vil også få et særligt tillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 11.100,00 årligt for en fuldtidsstilling. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.

Der er ikke knyttet nogen tjenestebolig til stillingen.

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning.

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til biskoppen over Aarhus Stift pr. mail til: kmaar@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.

 

Kontaktoplysninger MR-formand Jens Jul Jacobsen
Telefon 3092 1759 ∙ E-mail: jens.jul.jacobsen@christianskirken.dk

Kontaktoplysninger domprovst Birgitte Graakjær Hjort 
Telefon 8612 1674 ∙ E-mail: bghj@km.dk

Kontaktoplysninger Aarhus Stift
Telefon 8614 5100∙ E-mail: kmaar@km.dk                  

Kontaktoplysninger biskop Henrik Wigh-Poulsen
v/bispesekretær Lene Piilgaard / Nete Taagehøi
Telefon 2199 5100 / 4048 1048∙ E-mail: kmaar@km.dk

 

Opslag af stillingen:            9. juli 2024
Ansøgningsfrist:                  29. juli 2024